Δημοσιεύσεις και ομιλίες

Τηλεοπτικές εκπομπές

Βιβλιογραφία

Επιστημονική αρθρογραφία

 • Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΧίου 12/2006, ΠΛογ 2007, σελ. 789-790.
 • Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: απόρριψη αίτησης των ρουμανικών αρχών για την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (ΣυμβΕφΑθ 49/2008) – Παρατηρήσεις Ε. Μεταξάκη-Β. Πάσχου, ΠοινΧρ 2008, σελ. 1006 επ.
 • Επαναναγνώριση (reidentification): το τέλος της έννοιας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;, ΔiΜΕΕ 2013, σελ. 341 επ.
 • Η ποινική προστασία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου, ΠοινΧρ 2014, σελ. 8 επ
 • Η διακρατική ηλεκτρονική ροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων – Το ρυάκι που έγινε χείμαρρος, ΔiΜΕΕ 2014, σελ. 170 επ.
 • Ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ΠειρΝομ 2014, σελ. 8 επ.
 • Η ποινική αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (επ’ αφορμή της ΠραξΑρχειοθΕισΠρΑθ της 2.3.2013), ΠοινΔικ 2015, σελ. 681 επ.
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών και η αντιμετώπισή της από την ελληνική ποινική νομοθεσία, ΠοινΔικ 2017, σελ. 245 επ.
 • Η ποινική προστασία του Ν 2472/1997 δεν εκτείνεται μόνο σε «κρυφά» προσωπικά δεδομένα, ΠειρΝομ 2017, σελ. 248 επ.
 • Μερικές σκέψεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών (άρθρο 3 παρ. 2 περ. α΄ Ν. 2472/1997), ΔiΜΕΕ 2018, σελ. 20 επ.
 • «Γαλάζια φάλαινα»: Το «παιχνίδι αυτοκτονίας» και η ποινική του αξιολόγηση, ΠοινΔικ 2018, σελ. 486 επ.
 • Η συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου και οι στρεβλώσεις της, ΔiΜΕΕ 2018, σελ. 347 επ.
 • Είναι οι δικαστικές αρχές «τρίτος» κατά την έννοια του άρθρου 362 ΠΚ; (επ’ αφορμή της ΑΠ 487/2019), ΔiΜΕΕ 2019, σελ. 203 επ.
 • Τα λογισμικά εισβολής και η ετεροδικία των κρατών, ΔΙΤΕ 2020, σελ. 254 επ.
 • Η έννοια του «τρίτου» κατ’ άρθρο 362 ΠΚ και η προσέγγιση του ΕΔΔΑ (επ’ αφορμή της ΑΠ Ολ 3/2021), ΔΙΤΕ 2021, σελ. 76 επ.
 • Παιδική πορνογραφία και διαδίκτυο: Μερικές σκέψεις σχετικά με το άρθρο 348Α του νέου ΠΚ, ΠοινΔικ 2023, σελ. 145 επ.

Επιστημονική αρθρογραφία (αγγλόφωνη)

Αρθρογραφία

Εισηγήσεις

 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων (6/2017): Η ποινική προστασία του Ν. 2472/1997 δεν εκτείνεται μόνο σε «κρυφά» προσωπικά δεδομένα.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων (5/2018): Αποτελεί το bitcoin δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα;
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων (9/2018): Ναυτιλιακές εταιρείες και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών (ELSA) – Οικονομικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο (11/2018): Κρυπτοχρήμα και κυβερνοεγκληματικότητα.
 • Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (1/2019): Νέες μορφές οικονομικού εγκλήματος στο διαδίκτυο.
 • Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (3/2020, 5/2021): Συναλλαγές με κρυπτοχρήμα.
 • ICT Security World (6/2020): Προσωπικά δεδομένα και υγεία.
 • eΘέμις (11/2020): Κορωνοϊός 2019 και κυβερνοέγκλημα.
 • ΠΜΣ Δίκαιο και Τεχνολογίες του Πανεπιστημίου Πειραιά (12/2022): Συναλλαγές με κρυπτοχρήμα.
 • Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (2/2023): Η σχετική με το κρυπτοχρήμα κυβερνοεγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στο πλαίσιο της ημεδαπής έννομης τάξης.
 • ΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου του ΕΚΠΑ (3/2023): Αλυσίδα τμημάτων (blockchain).